AtSeaNova COORDONNE WIER & WIND, UN PROJET INTERREG

avril 17, 2020

 

 

 

 

PROJET INTERREG WIER & WIND

Dans le monde entier, le besoin en algue augmente et continue de croître, offrant ainsi des opportunités uniques pour une croissance durable du secteur de l’aquaculture en mer du Nord.

Au cours des dernières années, plusieurs projets de culture d’algue à petite et moyenne échelle ont eu lieu sur des sites côtiers en mer du Nord. La culture d’algue à grande échelle dans un site offshore n’a cependant pas encore été réalisée.

Le projet WIER & WIND vise la culture d’algue mécanisée à l’échelle de l’hectare dans un parc éolien offshore dans la partie belge de la mer du Nord. Outre les défis technologiques, WIER & WIND promeut également la multi-utilisation de l’espace dans les parcs éoliens offshore. Une équipe de partenaires expérimentés et multidisciplinaires, à savoir AtSeaNova (coordinateur du projet), Seaweed Harvest Nordsea, Murre Technologies et GeoXYZ, Foundation North Sea Farm, University of Ghent et HZ University of Applied Science, concevra, déploiera et exploitera cette ferme algacole de 2 ha sur le site offshore au cours de ce projet de 3 ans (juillet 2019 – juin 2022).

 

– Nederlandse samenvatting –

INTERREG-project WIER & WIND

De wereldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een unieke kans voor duurzame groei van de aquacultuursector in de Noordzee regio.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinschalige zeewierinitiatieven opgestart in het Europese kustgebied, met name dichtbij de kustlijn. Grootschalige teelt van zeewier is echter nog niet mogelijk met de huidige stand van teelttechnieken.

In dit project willen bedrijven Seaweed Harvest Nordsea, AtSeaNova, Murre Technologies en GEOxyz de productie van zeewier significant verhogen. Het zeewiercollectief Stichting Noordzeeboerderij en kennisinstellingen Ugent en HZ University of Applied Science zullen hen hierin ondersteunen. Gezamenlijk zullen de partners een grootschalig en geautomatiseerd zeewierteeltsysteem ontwikkelen dat betrouwbaar is op zee, en dat kan worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Het project draagt hiermee bij aan meervoudig ruimtegebruik van de windmolenparken. WIER & WIND is een 3-jarig project dat loop van juli 2019 tot juni 2022.


Début d’une no… décembre 11, 2018