ATSEANOVA COORDINATES THE WIER & WIND, AN INTERREG PROJECT

April 17, 2020

 

 

 

 

Worldwide the need for seaweeds is growing and will keep on growing. This opens unique opportunities for sustainable growth of the aquaculture sector in the North Sea region.

Over the past years several small/medium-scale seaweed cultivation projects took place at nearshore locations along the North Sea. Large scale seaweed cultivation at an offshore location however was not realized yet.

The WIER & WIND project targets mechanized seaweed cultivation at the hectare scale in an offshore wind park in the Belgian part of the North Sea. Apart from the technological challenges, WIER & WIND also promotes multi-use of space in offshore wind parks. An experienced and multi-disciplinary team of partners, being AtSeaNova (project coordinator), Seaweed Harvest Nordsea, Murre Technologies and GeoXYZ, Foundation North Sea Farm, University of Ghent and HZ University of Applied Science will design, deploy and operate the 1-2 ha seaweed farm at the offshore location during this 3 year project (July 2019 – June 2022).

 

-Dutch Summary-

INTERREG-project WIER & WIND

De wereldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een unieke kans voor duurzame groei van de aquacultuursector in de Noordzee regio.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinschalige zeewierinitiatieven opgestart in het Europese kustgebied, met name dichtbij de kustlijn. Grootschalige teelt van zeewier is echter nog niet mogelijk met de huidige stand van teelttechnieken.

In dit project willen bedrijven Seaweed Harvest Nordsea, AtSeaNova, Murre Technologies en GEOxyz de productie van zeewier significant verhogen. Het zeewiercollectief Stichting Noordzeeboerderij en kennisinstellingen Ugent en HZ University of Applied Science zullen hen hierin ondersteunen. Gezamenlijk zullen de partners een grootschalig en geautomatiseerd zeewierteeltsysteem ontwikkelen dat betrouwbaar is op zee, en dat kan worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Het project draagt hiermee bij aan meervoudig ruimtegebruik van de windmolenparken. WIER & WIND is een 3-jarig project dat loop van juli 2019 tot juni 2022.


A new stage has begun December 11, 2018 AtSeaNova new stage